Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6732
Title: SPRAWOZDANIA I INFOMRACJE. Sprawozdanie z IV Sesji naukowej młodych pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, Poznań, 31 marca 2004 r.
Authors: Guzik, Bartosz
Issue Date: 2004
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 66, 2004, z. 2, s. 303.
URI: http://hdl.handle.net/10593/6732
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2004, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_Sprawozdania i informacje_Bartosz_Guzik_303.pdf41.48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.