Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/674
Title: Kosztochłonność studiów a kwestia przyszłości e-learningu w dydaktyce akademickiej. Wybrane aspekty.
Other Titles: Chosen Aspects of the Future of E-learning in Academia in Light of Costs of Studies.
Authors: Kocikowski, Andrzej
Keywords: edukacja elektroniczna
electronic education
system nauczania akademickiego
academic teaching systems
kosztochłonność dydaktyki akademickiej
total costs of academic teaching
dekompozycja procesu dydaktycznego w szkole wyższej
decomposition of the teaching process in higher education
racjonalizacja płac i zatrudnienia w uczelniach
rationalization of wages and employment in universities
e-learning
Issue Date: 24-Nov-2010
Abstract: Kryzys ekonomiczny wymusza zaciskanie pasa i racjonalizację wydatków publicznych. System nauczania akademickiego jest anachroniczny i dramatycznie kosztochłonny. Dane demograficzne zaświadczają na rzecz tezy, że limity przyjęć na studia wyższe winny zostać zredukowane – może nawet o połowę. Szkolnictwu wyższemu grozi zapaść, głównie w sprawach dotyczących racjonalizacji płac i zatrudnienia. Szkicując czarny scenariusz rozwoju sytuacji w systemie, autor próbuje pokazać, że radykalna dekompozycja dydaktyki akademickiej – poprzez głęboką, strukturalną obecność technologii teleinformatycznych – dawać może nadzieję na uratowanie tego, co DZISIAJ i w perspektywie dziesiątek najbliższych lat jest w nauczaniu naprawdę ważne.
The economic crisis requires us to cut and to rationalize public spending. The system of academic education is anachronistic and cost-inefficient. Demographic data indicates that university admission quotas should be cut, perhaps even by half. Higher education is in danger of collapse due mainly to issues of wages and employment. Sketching a dark scenario, the author shows how radical decomposition of academic teaching through deep, structural presence of tele-information technologies can give hope of saving what is now, and in perspective of decades to come, truly important in teaching.
Description: VII ogólnopolska konferencja pt. Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym.
URI: http://hdl.handle.net/10593/674
Appears in Collections:Materiały konferencyjne (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AMUR-elear.pdf197.05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.