Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/7047
Title: PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Authors: Budzinowski, Roman
Issue Date: 2002
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 64, 2002, z. 2, s. 263-264.
Abstract: Paweł Czechowski, Proces dostosowania polskiego prawa rolnego i żywnościowego do prawa Unii Europejskiej, Wydawnictwo Twigger S.A., Warszawa 2001, ss. 376.
URI: http://hdl.handle.net/10593/7047
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2002, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_Przegl_d pi_miennictwa_Roman_Budzinowski_263-264.pdf80.11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.