Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/7139
Title: Heliodor M u sz y ń sk i (red.), Szkoła i perspektywy kultury, Studia Pedagogiczne, tom LII, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988
Authors: Palka, Stanisław
Keywords: Perspektywy kultury
Cultural perspective
Projektowanie procesu kształcenia
Instrucional design process
Przemiany klas szkolnych
Change classroms
Małe grupy społeczne
Small social groups
Teksty źródłowe
Source texts
Issue Date: 1991
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu
Citation: Neodidagmata, nr 20, 1991, pp. 151-154.
Abstract: Recenzje i sprawozdania z książek.
URI: http://hdl.handle.net/10593/7139
ISBN: 978-83-232-2332-0
ISSN: 0077-653X
Appears in Collections:Neodidagmata, nr 20, 1991

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_Stanis_aw_Palka_RECEWNZJE_I_SPRAWOZDANIA_KSI__EK_151-154.pdf136.6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.