Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/714
Title: Działalność misji międzysojuszniczej w Polsce w 1919 roku
Authors: Sierpowski, Stanisław
Issue Date: 9-Dec-2010
Description: Ed. we fragmentach Wielkopolski epizod Komisji Międzysojuszniczej w 1919 roku, [w]: Kronika Wielkopolska, nr 4 (2008), s. 67−82. Pierwsi oficjalni przedstawiciele Włoch w odradzającej się Polsce, [w]: W kręgu zagadnień europejskich. Pod redakcją J. Knopka, D. Magierka i M. Polaka. Koszalin 2009, ss.131-144.
URI: http://hdl.handle.net/10593/714
Appears in Collections:Materiały nieopublikowane (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dzialalność misji międzysojuszniczej w Polsce 1919.pdf270.64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.