Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/7188
Title: Ocena sposobów autoprezentacji kandydata na podstawie listu motywacyjnego
Authors: Soroko, Emilia
Keywords: rekrutacja
list motywacyjny
autoprezentacja
analiza treści
Issue Date: 2009
Citation: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, 71, 6, s. 103-119
Abstract: List motywacyjny, jako element pierwszego etapu rekrutacji, jest dla osoby aplikującej szansą wywarcia wrażenia na rekrutującym. Celem artykułu jest empiryczna eksploracja strategii autoprezentacyjnych, ilustracja środków, jakie stosuje autor listu motywacyjnego, a także zarysowanie sytuacji psychologicznej osoby aplikującej w kontekście procesu autoprezentacji. Artykuł przedstawia fragment systemu kategoryzowania strategii autoprezentacyjnych w listach motywacyjnych, który powstał w wyniku jakościowej indukcyjnej analizy treści, oraz dedukcyjną aplikację tych kategorii na wybranym przykładzie listu motywacyjnego.
URI: http://hdl.handle.net/10593/7188
Alternative Location: http://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2012/11/e_soroko_zzl-6-2009.pdf
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
e_soroko_zzl-6-2009.pdf283.32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.