Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/722
Title: Polsko-japońsko-rosyjska fortuna Bronisława Piłsudskiego
Authors: Sierpowski, Stanisław
Issue Date: 2005
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Citation: Polska, Europa, świat XX wieku : studia i szkice ofiarowane profesorowi Włodzimierzowi Bonusiakowi w czterdziestolecie Jego pracy twórczej, Red. W. Wierzbieniec, Rzeszów 2005, s. 566-574.
URI: http://hdl.handle.net/10593/722
ISBN: 8373382011
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polska w Europie, Europa w świecie.pdf226.18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.