Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/744
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKołodziejczyk, Joanna-
dc.date.accessioned2010-12-17T12:52:28Z-
dc.date.available2010-12-17T12:52:28Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationNaukowe Zeszyty Studenckie nr2. Edukacja-Grupa-Teraźniejszośćpl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/744-
dc.description.abstractArtykuł prezentuje problem starzenia się osób z niepełnosprawnościami, głownie z niepełnosprawnością intelektualną. Proces ten przebiega w odmienny sposób, niż jesień życia typowych seniorów. Osoby z dysfunkcjami, oprócz typowych problemów osób starszych muszą zmierzyć się z szeregiem własnych ograniczeń. W tekście ukazane zostały owe problemy oraz przyczyny ich powstawania. Przedstawione zostały koncepcje starzenia się, jak również koncepcja zadań rozwojowych wraz z omówieniem niemożności ich stosowania dla osób z niepełnosprawnościami.pl_PL
dc.description.abstractThe article portrays the problem of people with intellectual disabilities. This process is different than in the case of typical elderly people. Disabled people have to deal not only with usuall problems of the old age but also their own limitations. The text discusses these problems and their reasons. It presents ageing concepts as well as the concept of developmental activities and why they cannot be applied to disabled people.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe UAMpl_PL
dc.subjectosoba z niepełnosprawnościąpl_PL
dc.subjectdisabled personpl_PL
dc.subjectstarzenie siępl_PL
dc.subjectageingpl_PL
dc.subjectzadania rozwojowepl_PL
dc.subjectdevelopmental activitiespl_PL
dc.subjectsamorealizacjapl_PL
dc.subjectself-fulfilmentpl_PL
dc.subjectdorosłośćpl_PL
dc.subjectadulthoodpl_PL
dc.titleOsoba z niepełnosprawnością wobec starościpl_PL
dc.title.alternativeA disabled person and an old agepl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)
Naukowe Zeszyty Studenckie, nr 2, 2010 /Edukacja-Grupa-Teraźniejszość/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf105.13 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.