Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/7593
Title: Unia Europejska - wielojęzyczny problem?
Authors: Konieczna, Nell
Keywords: tłumaczenia w UE
zasada autentyczności
zasada tożsamości narodowej
przekład tekstów prawnych
polityka wielojęzyczności
języki autentyczne
Issue Date: 2013
Publisher: Stowarzyszenie Mage.pl
Citation: Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2/2013, s. 45-55
Abstract: Polityka wielojęzyczności Unii Europejskiej kształtowana była etapami, dzięki czemu została głęboko zakorzeniona w świadomości europejskiej. Wraz z rozwojem pojawiły się także problemy związane z wykładnią, jednolitością stosowania prawa oraz komunikacją. Problem pluralizmu skłania do refleksji nad możliwościami zmiany istniejącego systemu , jednakże trudność sprawia znalezienie rozwiązania tak jasnego i uniwersalnego aby zminimalizować konsekwencje pluralizmu językowego.The politics of polyglotism in European Union was shaped in stages, thanks to that it has rooted deeply into european consciousness. With such development several problems has appeared, with the interpretation of law, the uniform applications of law and comunnication. The problem of linguistic pluralism brings the reflexions on the possibilities of changes in the existing system, however it is difficult to find such clear and universal solution for reduction the consequences of linguistic pluralism.
The politics of polyglotism in European Union was shaped in stages, thanks to that it has rooted deeply into european consciousness. With such development several problems has appeared, with the interpretation of law, the uniform applications of law and comunnication. The problem of linguistic pluralism brings the reflexions on the possibilities of changes in the existing system, however it is difficult to find such clear and universal solution for reduction the consequences of linguistic pluralism.
URI: http://hdl.handle.net/10593/7593
ISSN: 2084-0403
Appears in Collections:Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2013, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konieczna_Unia Europejska - wielojęzyczny problem.pdf316.22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.