Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/7707
Title: Konstruowanie projektu indywidualnej pomocy psychologicznej dla uczniów
Authors: Jabłoński, Sławomir
Keywords: pomoc psychologiczna w szkole
gotowość szkolna
Issue Date: 2003
Publisher: Instytut Badań Edukacyjnych
Citation: Edukacja 1 (81), 2009, s. 87-97
Abstract: Autor traktuje pracę psychologa jako działanie racjonalne i wyodrębnia w nim trzy fazy: 1) fazę przygotowawczą, 2) fazę realizacyjną i 3) fazę ewaluacyjno-korektywną. W artykule prezentuje szczegółową analizę fazy przygotowawczej jako procesu tworzenia projektu indywidualnej pomocy psychologicznej dla ucznia. Według autora psycholog konstruując projekt pracy z dzieckiem, powinien przeprowadzić diagnozę gotowości szkolnej i ustalić cele pracy oraz ich hierarchię. Jego zadaniem jest także utworzenie planu pracy poprzez przygotowanie harmonogramu realizacji celów i dobranie odpowiednich formy pracy z uczniem dopuszczonych do realizacji na terenie szkoły. Obok charakterystyki procesu projektowania w artykule można także znaleźć ogólne wskazówki dotyczące materialnej formy projektu indywidualnej pomocy psychologicznej dla ucznia.
URI: http://hdl.handle.net/10593/7707
ISSN: 0239-6858
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2003 S Projektowanie.pdf9.01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.