Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/8093
Title: Życie naukowe - Vie scientifique
Authors: Perzyńska-Holasowa, Maria
Issue Date: 1984
Publisher: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Citation: Slavia Antiqua, tom 30 (1984-1987), s. 101-132
Abstract: Przegląd polskich prac dotyczących Słowiańszczyzny starożytnej i wczesnośredniowiecznej na podstawie publikacji z 1981 r. (z uzupełnieniem za rok 1980)
URI: http://hdl.handle.net/10593/8093
ISSN: 0080-9993
Appears in Collections:Slavia Antiqua, tom 30 (1984-1987)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08_Maria_Perzyńska_Holasowa.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.