Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/820
Title: En polakk i norsk fortid. Om feil de polskspråklige norskinnlærerne gjør i bruk av perfektum og preteritum.
Other Titles: A Pole in the Norwegian past. About the mistakes the Polish-speaking learners of Norwegian make in use of perfektum og preteritum.
Authors: Janik, Marta Olga
Keywords: Tverrspråklig innflytelse
Konseptuell transfer
Perfektum
Preteritum
De polskspråklige norskinnlærerne
Feil i tempusbruk
Crosslinguistic influence
Conceptual transfer
Polish learners of Norwegian as a second language
Mistakes in use of Norwegian tenses
Issue Date: 2010
Publisher: Katedra Skandynawistyki UAM
Citation: Folia Scandinavica Posnaniensia, vol. 11, 2010, pp. 87-100
Abstract: Denne artikkelen prøver å vise at det er tverrspråklig innflytelse som er årsaken til feil gjort av polskspråklige innlærere av norsk som andrespråk (L2) i bruk av norske tempora: perfektum og preteritum. Feilene ser ut til å være karakteristiske bare for de polskspråklige L2 brukerne av norsk og ikke nødvendigvis av andre fremmedspråklige (i det minste engelsk- og tyskspråklige) brukere av språket. I artikkelen nevnes det også noen faktorer som påvirker forekomsten av transfer. Til slutt angis det noen argumenter for klassifiseringen transferen som konseptuell.
The following paper proves that crosslinguistic influence is the cause of mistakes made by Polish learners of Norwegian as a second language (L2) in their use of Norwegian tenses: perfektum and preteritum. The mistakes seem to be characteristic only for Polish L2 users of Norwegian and not necessarily for other (at least English and German) L2 users of the language. The paper also mentions some factors which affect the occurrence of transfer. As a conclusion, some arguments are proposed for classifying the transfer as conceptual.
URI: http://hdl.handle.net/10593/820
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WN)
Folia Scandinavica Posnaniensia, 2010, nr 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
087-100.pdf239.7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.