Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/8498
Title: Zastosowanie technik numerycznego modelowania do rozpoznania lokalnych warunków anemologicznych Słowińskiego Parku Narodowego
Other Titles: Numerical modeling techniques for local wind field recognition over the Słowiński National Park
Authors: Czernecki, Bartosz
Advisor: Kolendowicz, Leszek. Promotor
Keywords: Słowiński Park Narodowy
Słowiński National Park
pole wiatru
wind analysis
cyrkulacja bryzowa
breeze circulation
WRF
WAsP
Issue Date: 19-Nov-2013
Abstract: Rozprawa jest obszernym i dogłębnym opracowaniem z zakresu modelowania numerycznego, dotyczącym rozpoznania lokalnych warunków anemologicznych na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego. Głównym celem postawionym przez autora rozprawy było przedstawienie możliwości zastosowania technik modelowania numerycznego pod kątem rozpoznania lokalnego pola wiatru z uwzględnieniem elementów cyrkulacji lokalnej. Dokonano szczegółowej analizy klimatologicznej pola wiatru w różnych skalach czasowych i przestrzennych, z uwzględnieniem specyficznych elementów lokalnego pola wiatru (występowanie cyrkulacji bryzowej i jej cyrkulacyjne uwarunkowania, prawdopodobieństwo występowania ekstremalnych prędkości wiatru w porywie, wzrost prędkości wiatru w strefie brzegowej). W pracy wykorzystano numeryczny mezoskalowy model pogody WRF (Weather Research and Forecasting Model) wykorzystujący wyidealizowane warunki brzegowe w postaci reanaliz meteorologicznych NCEP/NCAR oraz mikroskalowy, matematyczno-fizyczny model pola wiatru WASP (Wind Atlas Analysis and Application Program). Znaczną część pracy poświęcono weryfikacji rezultatów symulacji mezoskalowych, co miało na celu określenie zarówno zakresu pojawiających się błędów, jak i oszacowanie marginesu niepewności symulacji w różnych skalach czasowych.
This PhD thesis is an extensive and profound analysis concerning local wind field recognition over the Słowiński National Park by the use of a numerical modeling techniques. The main of this thesis was to present application of dynamical downscaling techniques for wind field recognition with focus on its specific aspects. Dynamical downscaling for the period 1991-2000 was performed by application of the Advanced Research core of the Weather Research and Forecasting (WRF) model version 3.2.1. Simulations were forced by boundary and initial conditions derived from NCEP/NCAR re-analysis data. Further downscaling was performed by the microscale „WasP” model (Wind Atlas Analysis and Application Program). Detailed climatological analysis was made concerning different spatio-temporal scales. The uniqueness of local wind field was proved by presenting climatalogical analysis of sea-breeze occurrence. Additionally the detection and probability analysis of extreme wind speeds, and a description of the increase of wind speed in the coastal zone was done.
Description: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
URI: http://hdl.handle.net/10593/8498
Appears in Collections:Doktoraty (WNGiG)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhD_bczernecki.pdf
  Restricted Access
16.66 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.