Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/860
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGabrusewicz, Tomasz-
dc.date.accessioned2011-01-25T08:35:31Z-
dc.date.available2011-01-25T08:35:31Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 1, s. 151-167pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/860-
dc.description.abstractAutor prezentuje paradygmat wyceny w rachunkowości i miejsca wyceny według wartości godziwej w tym paradygmacie, współczesne i trudne zagadnienia, jakim jest zastosowanie wyceny według wartości godziwej do instrumentów finansowych, oraz skomplikowane powiązania pomiędzy poszczególnymi międzynarodowymi standardami rewizji finansowej, które zawierają różne możliwości przeprowadzenia badania wyceny i ujawnień według wartości godziwej. Autora zamierzał wskazać, że wartość godziwa w systemie rachunkowości jest pewnym przejawem ewolucji tego systemu, próbą dostosowania się do otoczenia społecznego, w którym coraz większego znaczenia nabiera prognoza. Ponadto zaprezentował metody uwiarygodniania wyceny według wartości godziwej, potwierdzające, że system rachunkowości jest przejrzysty i wiarygodny.pl_PL
dc.description.abstractThe paper presents the paradigm of valuation in the accounting system including, in particular, the fair value valuation, the complex issue of a modern application of fair value valuation to financial instruments, and the complicated relations of the International Financial Reporting Standards allowing for different possibilities of fair value valuation and disclosure. The article emphasises that the fair value valuation is a certain manifestation of the evolution of the accounting system in which forecasting is has become of great importance.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectWartość godziwapl_PL
dc.subjectFair valuepl_PL
dc.subjectParadygmat wartościpl_PL
dc.subjectParadigm of valuepl_PL
dc.subjectInstrumenty finansowepl_PL
dc.subjectFinancial instrumentspl_PL
dc.titleWARTOŚĆ GODZIWA W SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCIpl_PL
dc.title.alternativeFAIR VALUE IN THE ACCOUNTING SYSTEMpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13. TOMASZ GABRUSEWICZ RPEiS 1-2010.pdf472.66 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.