Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/869
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMozalewski, Marek-
dc.date.accessioned2011-01-25T09:11:02Z-
dc.date.available2011-01-25T09:11:02Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 2, s. 215-236.pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/869-
dc.description.abstractW artykule poruszono kluczowe zagadnienia metodyki restrukturyzacji przedsiębiorstw stosowanych zarówno w warunkach krajowych, jak i zagranicznych. Zdefiniowane zostały główne założenia definicyjne restrukturyzacji opracowane w polskiej literaturze związanej z omawianym zagadnieniem, a także przybliżona została praktyczna strona realizacji tego typu przedsięwzięć. Dzięki zdefiniowaniu kluczowych obszarów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, przyczyn ich realizacji na poszczególnych obszarach oraz szczegółowym przedstawieniu procesu realizacji restrukturyzacji na poziomie operacyjnym, czytelnik ma możliwość dogłębnego poznania obecnie stosowanych rozwiązań i narzędzi zarządzania oraz ich wpływu na poszczególne obszary przedsiębiorstwa.pl_PL
dc.description.abstractThe paper outlines the key issues of the restructuring methodology used in the restructuring of enterprises in Poland and abroad. It also contains definitions of the main issues and presents the practical aspects of the implementation of such projects. The identification of the key restructuring areas in restructured enterprises, the explanation of the reasons for their implementations, and a detailed presentation of the implementation of the restructuring process at the operational level, helps the reader to familiarise himself with the current practices and management tools as well as their impact on various areas of business.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.sourceRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2010, z. 2,-
dc.subjectMetodykapl_PL
dc.subjectMethodologypl_PL
dc.subjectRestrukturyzacja przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectRestructuring of enterprisespl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectPolandpl_PL
dc.titleMETODYKA PRZEPROWADZANIA RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTWpl_PL
dc.title.alternativeMETHODOLOGY OF THE RESTRUCTURING OF AN ENTERPRISEpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15. MAREK MOZALEWSKI RPEiS 2-2010.pdf379.79 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.