Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/8702
Title: PRZEGLĄD POLSKICH PRAC DOTYCZĄCYCH SŁOWIAŃSZCZYZNY STAROŻYTNEJ I WCZESNOŚREDNIOWIECZNEJ NA PODSTAWIE PUBLIKACJI Z 1977 R. (Z UZUPEŁNIENIEM ZA ROK 197(5)
Authors: Perzyńska-Holasowa, Maria
Issue Date: 1979
Publisher: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Citation: Slavia Antiqua, tom 26 (1979), s. 303-321.
URI: http://hdl.handle.net/10593/8702
ISSN: 0080-9993
Appears in Collections:Slavia Antiqua, tom 26 (1979)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_Maria_Perzynska-Holasowa_Przeglad_polskich_prac_303-321.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.