Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/881
Title: Powstanie socjalizmu w Rosji - konieczność czy przypadek? Przyczynek do alternatywnego ujęcia historii
Authors: Brzechczyn, Krzysztof
Keywords: Realny socjalizm
Rosja
Rewolucja bolszewicka
Oprycznina
Nie-Marksowski materializm historyczny
Historia alternatywna
Issue Date: 2003
Publisher: Wydawnictwo Zysk i S-ka
Citation: K. Brzechczyn (red.), Ścieżki transformacji. Ujęcia teoretyczne i opisy empiryczne (Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, t. 19). Poznań, Zysk i S-ka, 2003, s. 317-325.
Abstract: Celem tego artykułu jest rozważenie na ile wprowadzenie socjalizmu w Rosji było wynikiem konieczności dziejowych, a na ile kwestią działania przypadku historycznego.
URI: http://hdl.handle.net/10593/881
ISBN: 83-7298-402-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brzechczyn_Powstanie..._03.pdf555.16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.