Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/8931
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorWalecka-Rynduch, Agnieszka-
dc.date.accessioned2013-12-18T08:05:58Z-
dc.date.available2013-12-18T08:05:58Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationPrzegląd Politologiczny, 2013, nr 3, s. 131-142.pl_PL
dc.identifier.issn1426-8876-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/8931-
dc.description.abstractThe study of political parties’ political public relations strategies in terms of image building is an interesting and important topic. The aim of the article is a reflection on the place and role of non-parliamentary parties of the Polish left-wing scene. These groups are similar in their organizational structure, platforms (often strikingly similar to the mainstream parties or other peripheral leftist groups), financial situation (no secured budget, which is a significant obstacle in financing of election campaigns and maintaining proper structures).pl_PL
dc.description.abstractBadanie strategii politycznego public relations partii politycznych w zakresie budowania wizerunku jest ciekawym i ważnym tematem. Celem artykułu są rozważania na temat miejsca i roli partii pozaparlamentarnych, które kształtują polską lewicową scenę pozaparlamentarną. Ugrupowania te są do siebie podobne w kwestii budowanej struktury organizacyjnej, zapisu programowego (często łudząco przypominającego partie mainstreamowe lub statuty innych peryferyjnych ugrupowań lewicowych), sytuacji ekonomicznej (brak zaplecza budżetowego, co stanowi znaczną przeszkodę w finansowaniu kampanii wyborczych oraz utrzymywaniu poprawnych struktur partyjnych).pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAMpl_PL
dc.subjectpolitical public relations strategypl_PL
dc.subjectPolish extra-parliamentary left-wing partiespl_PL
dc.subjectstrategie politycznego PRpl_PL
dc.subjectpartie pozaparlamentarnepl_PL
dc.subjectpolskie lewicowe partie pozaparlamentarnepl_PL
dc.titleSome Aspects of Political Public relations Strategy based on the Example of Polish extra-Parliamentary Left-Wing Parties. The First Decade of the 21st Centurypl_PL
dc.title.alternativeWybrane aspekty strategii politycznego public relations na przykładzie polskich pozaparlamentarnych partii lewicowych. Pierwsza dekada XXI wiekupl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2013, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
131-142.pdf244.65 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.