Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9010
Title: O wielości ścieżek rozwojowych socjalizmu
Authors: Nowak, Leszek
Paprzycka, Katarzyna
Paprzycki, Marcin
Keywords: nie-Marksowski materializm hisstoryczny
klasa trój-panów
proces historyczny
rewolucja
socjalizm
non-Marxian historical materialism
triple-ruling class
historical process
revolution
socialism
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych
Citation: K. Brzechczyn, M. Ciesielski, E. Karczyńska (red.), Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji (Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, 22). Poznań, 2013, s. 113-129.
Series/Report no.: Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki;22
Abstract: Dyskusja na temat regularności w historii prowadzi do pytania o to, czy istnieje tylko jeden czy też więcej wzorów rozwoju historycznego. Nie-Marksowski materializm historyczny opowiada się za drugim rozwiązaniem. Punktem wyjścia dla poniższych analiz jest model społeczeństwa politycznego, w którym walka pomiędzy władcami a społeczeństwem obywatelskim prowadzić może do różnych wzorów procesu politycznego. W części głównej tego artykułu autorzy dokonują wyszczególnienia trzech sfer życia społecznego: polityki, ekonomii oraz kultury. Stąd, kontrola i dominacja mogą być mocniejsze lub słabsze we wszystkich trzech strefach, w zależności od społecznych preferencji trój-panów oraz poziomu oporu społecznego. Ten ostatni czynnik determinuje różne możliwości rozwoju w społeczeństwie socjalistycznym.
URI: http://hdl.handle.net/10593/9010
ISBN: 978-83-62243-45-7
Appears in Collections:Artykuły naukowe (IKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
L Nowak K Paprzycka M Paprzycki O wielości ścieżek rozwojowych socjalizmu.pdf408.81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.