Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/902
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorWechta, Przemysław-
dc.date.accessioned2011-02-14T08:39:40Z-
dc.date.available2011-02-14T08:39:40Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 3, s. 165-177.pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/902-
dc.description.abstractCelem artykułu jest socjologiczna analiza stosunków kontraktowych w gospodarce kapitalistycznej. Jej podstawą jest teoria Talcotta Parsonsa i Neila Smelsera. Rozwinięty kapitalizm niesie ze sobą możliwość „przełamywania” przewagi przetargowej w stosunkach kontraktowych. Wymaga to jednak zasobów, których „podaży” nie można zmienić bieżącymi sankcjami ekonomicznymi. Należą do ich zaufanie, reputacja i lojalność. Analiza instytucji kontraktu Parsonsa i Smelsera dostarcza wartościowych narzędzi badania współczesnego kapitalizmu.pl_PL
dc.description.abstractThe task of the paper is a sociological analysis of contract relations in a capitalist economy based on the theory of Talcott Parsons and Neil Smelser. A contractual advantage of the parties in advanced capitalism may be overcome. This, however, will require resources such as confidence, reputation, loyalty. Their ‘‘supply’’ cannot be changed by the current economic sanctions. Consequently, the analysis of the contemporary capitalism theory of Parsons and Smelser continues to be a valuable research tool.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.subjectkapitalizmpl_PL
dc.subjectcapitalismpl_PL
dc.subjectstosunki kontraktowepl_PL
dc.subjectcontract relationspl_PL
dc.subjectinstytucjapl_PL
dc.subjectinstitutionpl_PL
dc.titleBona fides kapitalizmu. Stosunki kontraktowe w teorii Talcotta Parsonsa i Neila Smelserapl_PL
dc.title.alternativeBona fides of capitalism. Contractual relations in the theory of Talcott Parsons and Neil Smelserpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPiA)
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13. PRZEMYSŁAW WECHTA RPEiS 3-2010.pdf72.01 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.