Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9097
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBręgiel-Benedyk, Marta-
dc.date.accessioned2013-12-29T11:02:51Z-
dc.date.available2013-12-29T11:02:51Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationK. Brzechczyn, M. Ciesielski, E. Karczyńska (red.), Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji (Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, 22). Poznań, 2013, s. 291-319.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-62243-45-7-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/9097-
dc.description.abstractW artykule tym przedstawiona została interpretacja struktury społecznej społeczeństwa hinduskiego ukazana w tekście Manusmryti. Do interpretacji autorka wykorzystuje aparaturę pojęciową nie-Marksowskiego materializmu historycznego. Treść oraz główne cechy traktatu zaprezentowane są we Wprowadzeniu. Kolejna część zawiera główne elementy rekonstrukcji. Są to: struktura społeczna w ramach nie-Marksowskiego materializmu historycznego oraz procedury deformacyjne (ze szczególnym uwzględnieniem form myślenia ideologicznego oraz utopijnego odnośnie społeczeństwa). Główna część artykułu stanowi rekonstrukcję podziałów klasowych zaprezentowanych w Manusmryti. Znajduje się tutaj także pogłębiony opis meta-doktrynalnej warstwy traktatu, stratyfikacja społeczna oraz relacje pomiędzy poszczególnymi częściami społeczeństwa. Na koniec autorka przedstawia konkluzje i hipotezy, a także sugestie do dalszych badań.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznychpl_PL
dc.relation.ispartofseriesPoznańskie Studia z Filozofii Humanistyki;22-
dc.subjectnie-Marksowski materializm historycznypl_PL
dc.subjectstruktura społecznapl_PL
dc.subjectspołeczeństwo hinduskiepl_PL
dc.subjectManusmrytipl_PL
dc.subjectnon-Marxian historical materialismpl_PL
dc.subjectsocial structurepl_PL
dc.subjectHindu societypl_PL
dc.titleObraz struktury społecznej w Manusmryti. Próba analizy teoretycznejpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Artykuły naukowe (IKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M Bregiel_Benedyk Obraz struktury społecznej w Manusmryti_Próba analizy teoretycznej.pdf459.25 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.