Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9156
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorZarębski, Tomasz-
dc.date.accessioned2013-12-29T19:55:37Z-
dc.date.available2013-12-29T19:55:37Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationK. Brzechczyn, M. Ciesielski, E. Karczyńska (red.), Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji (Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, 22). Poznań, 2013, s. 207-221.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-62243-45-7-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/9156-
dc.description.abstractArtykuł stanowi próbę rekonstrukcji koncepcji agrarnego despotyzmu Karla Augusta Wittfogla. W pierwszej części przedstawione zostaną dwa zagadnienia: (i) hipoteza hydrauliczna oraz (ii) podziały klasowe w społeczeństwach hydraulicznych. W drugiej części idee Wittfogla zostaną sparafrazowane w świetle aparatury pojęciowej nie-Marksowskiego materializmu historycznego. Parafraza ta pozwala na rozjaśnienie problemu analogii pomiędzy strukturą klasową społeczeństw: hydraulicznego i socjalistycznego. W dalszej kolejności prowadzi ona do konkluzji, iż społeczeństwa analizowane przez Wittfogla nie podpadają pod model społeczeństw socjalistycznych w ramach nie-Marksowskiego materializmu historycznego. Stąd jego twierdzenie o “hydraulicznej” genezie realnego socjalizmu jest nieuzasadnione.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznychpl_PL
dc.relation.ispartofseriesPoznańskie Studia z Filozofii Humanistyki;22-
dc.subjectagrarny despotyzmpl_PL
dc.subjectspołeczeństwo hydraulicznepl_PL
dc.subjectmaterializm geograficznypl_PL
dc.subjectstruktura klasowapl_PL
dc.subjectrealny socjalizmpl_PL
dc.subjectnie-Marksowski materializm historycznypl_PL
dc.subjectagrarian despotismpl_PL
dc.subjecthydraulic societypl_PL
dc.subjectgeographical materialismpl_PL
dc.subjectclass structurepl_PL
dc.titleStruktura klasowa społeczeństw hydraulicznych. Próba parafrazy teorii Karla Augusta Wittfogla w aparaturze pojęciowej nie-Marksowskiego materializmu historycznegopl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Artykuły naukowe (IKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T. Zarebski Struktura klasowa społeczeńswt hydrualicznych_Próba parafrazy teorii Karla Augusta Wittfogla w aparaturze pojęciowej nie_Marksowskiego materializmu historycznego.pdf396.94 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.