Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/923
Title: Optymalizacja i zastosowanie metody ICP-MS jednoczesnego oznaczania 15 pierwiastków w miodzie. Markery autentyczności miodu
Other Titles: The optimization and application of the ICP MS method for simultaneous determination of 15 elements in honey. Markers of honey authenticity
Authors: Chudzińska, Maria
Advisor: Barałkiewicz, Danuta
Keywords: ICP-MS
Miód
Honey
Pierwiastki
Elements
Metody chemometryczne
Chemometric analysis
Issue Date: 3-Mar-2011
Abstract: W pracy przedstawiono pionierskie badania jednoczesnego oznaczania pierwiastków w próbkach miodów z Polski, przy zastosowaniu opracowanej i zwalidowanej metody ICP-MS z oceną chemometryczną wyników. Na podstawie literatury przedstawionej w części teoretycznej pracy, stwierdzono, że jednym z charakterystycznych wyróżników autentyczności miodu jest zawartość pierwiastków. Zaobserwowano, że w ostatnim piętnastoleciu wzrosło zainteresowanie analizą nieorganicznych składników miodu. W części eksperymentalnej przedstawiono optymalizację i walidację procedury analitycznej jednoczesnego oznaczania pierwiastków takich jak: Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Zn w miodzie z zastosowaniem techniki ICP-MS, którego trudna matryca stwarza wiele problemów podczas przygotowania próbek. Dokonano badań i przedstawiono wyniki parametrów charakteryzujących procedurę analityczną, określono parametry opisujące wynik pomiaru. Do interpretacji otrzymanych wyników zastosowano metody chemometryczne w celu znalezienia markerów autentyczności badanych odmian miodów.
This study presented simultaneous determination of 15 elements (Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Zn) in honey from Poland using ICP-MS combined with chemometrical analysis. Based on the papers since last 15 years determination of trace elements seems to be an aspect which is widely used in honey authenticity studies. Next, the study described the optimization and validation of the evaluated method. For extracting valuable information from analytical results, to classify honey and to find markers of the honey authenticity according to mineral content different chemometric methods were applied.
Description: Wydział Chemii: Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków
URI: http://hdl.handle.net/10593/923
Appears in Collections:Doktoraty 2010-2017 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/
Doktoraty (WCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maria Chudzińska praca doktorska.pdf6.2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.