Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/927
Title: Od Lincolna do Obamy - problem niewolnictwa w USA
Other Titles: From Lincoln to Obama - the Issue of Slavery in the USA
Authors: Heydrych, Jarosław
Keywords: wybory
elections
Obama
Lincoln
niewolnictwo
slavery
Stany Zjednoczone Ameryki
USA
abolicjonizm
abandonment of slavery
równouprawnienie
equality of rights
Issue Date: Oct-2008
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań
Citation: Przegląd Politologiczny nr 4, 2008, s. 101-115.
Abstract: Niewolnictwo jest jednym z czarniejszych wątków w historii ludzkości. W odniesieniu do Nowego Świata zjawisko to przyjęło nowy, niespotykany dotąd wymiar. Postępowa myśl Ojców Założycieli ujęta w Deklaracji Niepodległości oraz Konstytucji Stanów Zjednoczonych wybiegała daleko poza epokę, w której powstała. Wiek później zakaz niewolnictwa oraz równouprawnienie stały jednym z podstawowych filarów współczesnych państw demokratycznych. W kontekście upadku systemu niewolniczego w Stanach Zjednoczonych, przedstawiono przełomowe wybory prezydenckie, jakie miały miejsce w listopadzie 2008 roku. Odwołując się do Deklaracji Niepodległości, Konstytucji Stanowych, a następnie do przełomowych decyzji i zmian jakie zachodziły w amerykańskim społeczeństwie za kadencji Prezydentów Abrahama Lincolna, Johna F. Kennedy’ego i Lyndona B. Johnsona, autor stara się zinterpretować wybór Baraka Obamy na najwyższy urząd w państwie. Czy był ona efektem „dojrzewania” społeczeństwa, jaki miał miejsce od prawie 150 lat? Bez najmniejszych wątpliwości wygrane wybory przez „czarnoskórego Kennedy’ego”, jak nazwali Obamę amerykańscy publicyści, kończy okres niewolnictwa i segregacji rasowej, ożywiając „american dream” i dając nadzieję młodemu amerykańskiemu pokoleniu na kolejne historyczne i epokowe zmiany.
Slavery is one of the darkest episodes of human history and it has taken a new, unprecedented dimension in the New World. The progressive thought of the Funding Fathers, expressed in the Declaration of Independence and the US Constitution, went far beyond the times of their origin. A century later the abandonment of slavery and the equality of rights become one of the fundamental pillars of modern democratic states. The collapse of the slavery system in the US serves as the background to show the breakthrough presidential elections of November 2008. The author makes reference to the Declaration of Independence, state constitutions and breakthrough decisions and events that took place in American society during the terms of President Abraham Lincoln, John F. Kennedy and Lyndon B. Johnson, and tries to interpret the election of Barack Obama to the most prominent office in the state. Is it a consequence of society’s „maturing” that has continued for over 150 years? It is beyond any doubt that the elections of the „black Kennedy”, as the US journalists refer to Obama, draws a line under the age of slavery and racial segregation and revives the „American dream” providing the American youth with hopes for subsequent historic changes.
URI: http://hdl.handle.net/10593/927
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jaroslaw_Heydrych_Od_Lincolna_do_Obamy_problem_niewolnictwa_w_USA.pdf2.42 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.