Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/942
Title: PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Other Titles: BOOK REVIEWS
Authors: Kołduński, Marcin;
Chmielewski, Grzegorz
Issue Date: 24-Mar-2011
Abstract: Leonard Łukaszuk, Współpraca i spory międzynarodowe na morzach. Wybrane zagadnienia prawa, polityki morskiej i ochrony środowiska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009(rec. Marcin K a ł d u ń s k i), s. 217-219; Anna Rakowska, Kontrasygnata aktów głowy państwa w wybranych państwach europejskich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009(rec. Grzegorz C h m i e l e w s k i), s. 219-220
URI: http://hdl.handle.net/10593/942
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA RPEiS 1-2010.pdf35.89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.