Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/943
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSzczepański, Maciej;-
dc.contributor.authorSzymańska, Agnieszka-
dc.date.accessioned2011-03-24T07:58:42Z-
dc.date.available2011-03-24T07:58:42Z-
dc.date.issued2011-03-24T07:58:42Z-
dc.identifier.issn0035-9629-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/943-
dc.description.abstractUroczystość jubileuszu 70 urodzin prof. dr. hab. dr. h.c. Andrzeja J. Szwarca (Maciej S z c z e p a ń s k i), s. 221-223; Ruchome Warsztaty Sekcji Kół Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (Agnieszka S z y m a ń s k a), s. 223-224pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.titleSPRAWOZDANIA I INFORMACJEpl_PL
dc.title.alternativeREPORTS AND INFORMATIONpl_PL
dc.typeSprawozdaniepl_PL
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE RPEiS 1-2010.pdf35.97 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.