Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/957
Title: Trójpłaszczyznowa Szachownica. Segmentacja „Wielkiej Polityki” w rozważaniach Josepha Nye’a
Other Titles: Three-level Chessboard. Segmentation of „Great Politics” in thought of Joseph Nye
Authors: Miłoszewska, Dorota
Keywords: twarda potęga
hard power
miękka siła
soft power
rozważna potęga
smart power
płaszczyzny potęgi
areas of power
Imperium
Imperium
Issue Date: 2010
Publisher: Instytut Geopolityki w Częstochowie
Citation: Miłoszewska, Dorota, Trójpłaszczyznowa Szachownica. Segmentacja „Wielkiej Polityki” w rozważaniach Josepha Nye’a, Częstochowa: Instytut Geopolityki, 2010, s. 1-226.
Abstract: Autor książki: Wielka szachownica. Cele polityki amerykańskiej (Warszawa 1998) postrzega stosunki wzajemne pośród uczestników areny międzynarodowej jako wielką szachownicę, na której toczy się pomiędzy nimi „Wielka Polityka” (gra). Sytuacja światowa rozgrywa się, według niego, na jednej szachownicy (arenie międzynarodowej), a uczestnicy „gry” zajmują pozycje pionków. Jest to, więc swoista partia szachów, gdzie silniejszy zdobywa prestiż, pieniądze i władzę, natomiast słabszy przegrywa wszystko, osiągając marginalne znaczenie na globalnej szachownicy. Z kolei J. Nye eksponuje trzy płaszczyzny tej samej szachownicy, a mianowicie: potęgę militarną, gospodarczą oraz „miękkie środki oddziaływania politycznego”, wokół których toczy się polityka międzynarodowa. Jego trylogia poświęcona postrzeganiu potęgi państw powinna być lekturą obowiązkową, skierowaną przede wszystkim do polityków i mężów stanu, z przesłaniem, aby wskazane przez autora czynniki siły stosowali w praktyce, co pomoże im lepiej władać państwem. Jest to także książka przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych polityką i jej zagadnieniami związanymi z percepcją potęgi. W niniejszej rozprawie naukowej skoncentrowałam się na trzech najważniejszych książkach J. Nye’a, stanowiących analizę atrybutów potęgi i wyjaśniających jej znaczenie. Są to: Bound to Lead. The Changing Nature of American Power (New York 1991), The Paradox of American Power. Why the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone (Oxford 2002) oraz Soft Power. The Means to Success in World Politics (New York 2004; wyd. polskie: Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa 2007). Stanowią one podstawę do zrozumienia percepcji pojęcia potęgi Stanów Zjednoczonych. Choć autora zajmują także kwestie innych państw, to jednak właśnie mocarstwowość USA jako najpotężniejszego kraju na świecie, posiadającego wszelkie czynniki wzmacniające jego potęgę (władzę), stanowi podstawę rozważań J. Nye’a.
Countries use power in different ways, showing its military force through armed operations, expressing economical strength (direct investments, GDP), but also through soft measures of political influence. That is the endorsement of a country’s culture and encouraging common actions on the international arena through diplomacy and mutual consensus. All attributes of power, and issues interconnected with them are the subject of work of a well known American political scientist – Joseph Nye – expert on safety and international policy, created the trilogy of power and its attributes (determinants), the so called three-level chessboard (not the one-big chessboard as in Zbigniew Brzezinski’s theory), on which great politics are played. He points out three levels of this chessboard: military power, economical power and the soft measures of political influence [soft power], around which international politics is carried out. He composes an analysis of the attributes of power and explain its meaning. The trilogy on the recognition of a country’s might is a must-read for every politician, statesman, to be able to use those means of power in practice, and therefore to better rule a country. It is also a book intended for every other person who is interested in politics and its issues, concerning the perception of power.
URI: http://hdl.handle.net/10593/957
ISBN: 9788361294405
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trójpłaszczyznowa Szachownica.pdf2.68 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.