Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9721
Title: Wenus Hotentocka. Fakty? Mity!
Other Titles: Wokół "W pustyni i w puszczy". W stulecie pierwodruku powieści
Authors: Koch, Jerzy
Keywords: Wenus Hotentocka
Afryka Południowa
dyskurs kolonialny
kolonializm
Issue Date: 2012
Publisher: Universitas
Citation: Wenus Hotentocka. Fakty? Mity! [w:] Wokół "W pustyni i w puszczy". W stulecie pierwodruku powieści, Universitas: Kraków 2012, s.145-165
Description: Wokół „W pustyni i w puszczy” to wieloautorska monografia, w której sąsiadują ze sobą studia dotyczące Afryki w czasach Sienkiewicza (zwłaszcza widzianej z perspektywy polskiej), literackich obrazów Afryki tworzących kontekst powieści Sienkiewicza, strategii artystycznych autora, genezy i recepcji jego powieści. [...] Wobec powszechnej dziś świadomości zmiany roli czytelnictwa w edukacji i dziedziczeniu kultury w Polsce wydało nam się właściwe opublikowanie tego tomu na stulecie ukazania się pierwodruku; jesteśmy przeświadczeni, że W pustyni i w puszczy, choć prawie już nieczytane, ma trwałe miejsce wśród polskich „węzłów pamięci”, świadectw polskiego doświadczenia i polskiej tożsamości minionego stulecia.
URI: http://hdl.handle.net/10593/9721
ISBN: 97883-242-1768-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
J Koch - Wenus Hotentocka Fakty Mity.pdf318.89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.