Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9806
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorStankiewicz, Katarzyna-
dc.contributor.authorŻurek, Anna-
dc.date.accessioned2014-01-15T14:34:23Z-
dc.date.available2014-01-15T14:34:23Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationJęzyk. Komunikacja. Informacja, 2011, tom 6, s. 187-194pl_PL
dc.identifier.issn1896-9585-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/9806-
dc.descriptionAbstract (Intercultural Learning at a Polish Language Course). The aim of the study is a presentation of the role of intercultural learning in teaching Polish as a foreign language, as well as methods of its integration with a language course. The considerations constitute also an attempt to demonstrate potential relations of pedagogy/intercultural education with the Polish language teaching. The final part of the work contains characterization of inter- cultural exercises which take into account the principles of intercultural education in teach- ing Polish as a foreign language, serving in the development of intercultural competences of the Polish language students.pl_PL
dc.description.abstractCelem artykułu jest przedstawienie roli międzykulturowego uczenia języka polskiego jako obcego oraz metod jego integracji z innymi elementami kursu językowe- go. Rozważania obejmą również próbę określenia występowania potencjalnego związku pomiędzy pedagogiką/edukacją międzykulturową a nauczaniem języka polskiego. Część końcowa wystąpienia będzie stanowić prezentację przykładowego scenariusza zajęć, który uwzględni założenia edukacji międzykulturowej w nauczaniu języka polskiego jako obce- go, służące rozwijaniu kompetencji międzykulturowej uczestników kursu.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherSORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowapl_PL
dc.subjectjęzyk polski jako obcypl_PL
dc.subjectedukacja międzykulturowapl_PL
dc.subjectkompetencja międzykulturowapl_PL
dc.titleMiędzykulturowe uczenie się na kursie języka polskiego jako obcegopl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2011, tom 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-Stankiewicz i Żurek.pdf403.73 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.