Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9918
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBuchnat, Marzena-
dc.date.accessioned2014-01-28T08:06:44Z-
dc.date.available2014-01-28T08:06:44Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationB.Jankowiak (red.), Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka., Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2013, s.191-211pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/9918-
dc.description.abstractZastosowanie socjoterapii w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną wpisuje się w podstawowe założenia rehabilitacji tych osób. Głównym jej celem jest, mianowicie, jak najpełniejsze przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a więc kształtowanie gotowości do podjęcia różnych ról społecznych: rodzinnych w celu osiągnięcia niezależności osobistej jak i zawodowych, czyli podjęcia pracy i uzyskania ekonomicznej samodzielności. Niestety, u wielu osób z niepełnosprawnością intelektualną takie podjęcie ról społecznych jest bardzo ograniczone i sprowadza się do kształtowania gotowości do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oznaczającym optymalny rozwój umiejętności społecznych, pozwalający na wykonywanie zadań o charakterze społecznym, zgodnym z indywidualnymi możliwościami poszczególnych osób. Zastosowanie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jest bardzo szerokie, zależy jednak od stopnia niepełnosprawności, często od jej etiologii oraz sprzężeń z innymi rodzajami niepełnosprawności, które w znaczący sposób zmieniają zakres kompetencji rozwojowych danego dziecka. W przypadku dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną realizujemy cele terapeutyczne, edukacyjne jak i rozwojowe, natomiast w przypadku dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną głownie skupiamy się na celach edukacyjnych i rozwojowych. Zajęcia socjoterapeutyczne zbiegają się z założeniami pracy z osobami niepełnosprawnymi, których podstawowy celem jest holistyczne wspieranie rozwoju dziecka niepełnosprawnego, by mogło w jak największym wymiarze uczestniczyć w życiu społecznym.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe UAMpl_PL
dc.subjectsocjoterapiapl_PL
dc.subjectDziecko z niepełnosparwnością intelektualnąpl_PL
dc.subjectwspieranie rozwojupl_PL
dc.titleZastosowanie socjoterapii do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualnąpl_PL
dc.typeRozdział z książkipl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Buchnat_Marzena_Zastosowanie_socjoterapii.pdf156.99 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.