Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9926
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKazibut, Radosław-
dc.date.accessioned2014-01-28T09:42:44Z-
dc.date.available2014-01-28T09:42:44Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationPrzegląd Religioznawczy nr 4 (250), 2013, s. 69-82pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/9926-
dc.description.abstractChristian Virtuoso or Skeptical Chemist. Robert Boyle and the Dilemma of Confession or Science Robert Boyle is the author of the original concept of mediation between the spheres of religious believe and scientific thought. The article presents Robert Boyle’s selected topics of epistemology that illustrate his points of view on the issue of the relationship between scientific knowledge and faith. This association appears in the context of his deliberations on sources of human knowledge, the defence of the rule - final causes of natural things, and limits of reason. In the summary of the article, Boyle’s idea of the relation between science and faith is compared to the NOMA proposal and the Intelligent Design. Robert Boyle jest autorem oryginalnej koncepcji mediacji namysłu naukowego ze sferą wyznania religijnego. W artykule przedstawione są wybrane kwestie epistemologii Roberta Boyle’a, które przybliżają jego punkty widzenia na problem relacji pomiędzy poznaniem naukowym a wiarą. Związek ten uwidacznia się w kontekście jego rozważań nad zagadnieniem źródeł wiedzy ludzkiej, obrony zasady celowości oraz granic poznania. W podsumowaniu artykułu koncepcja Boyle’a relacji nauka a wiara jest skonfrontowana z propozycją NOMA i Inteligentnego Projektu.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectRobert Boylepl_PL
dc.subjectnauka a wiarapl_PL
dc.subjectzasada celowościpl_PL
dc.subjectgranice poznaniapl_PL
dc.subjectNOMApl_PL
dc.subjectInteligentnego Projektupl_PL
dc.titleCnotliwy Chrześcijanin czy Sceptyczny Chemik? Robert Boyle wobec dylematu: wyznaniowość a naukowośćpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cnotliwy_Chrześcijanin_czy_Sceptyczny_C.pdf448.74 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.