Browsing by Author Kowalska, Samanta

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Akta notarialne Kalisza z okresu międzywojennego (1918-1939)Kowalska, Samanta
2017Akty notariuszy kaliskich w okresie międzywojennym - aspekty prawne i społeczne oraz implikacje transgraniczne / Notary Public's of the City of Kalisz in the Interwar Period 1918-1939 - Legal and Social Aspects as well as Cross-Border ImplicationsKowalska, Samanta
2015Chleb - rola i znaczenie w tradycji ludowej. Wybrane aspekty prawnej ochronyKowalska, Samanta
2012Cultural Heritage in Poland - the Background, Opportunities and DangersKowalska, Samanta
2018Dziedzictwo kulturowe w świetle wybranych regulacji i implikacji prawa międzynarodowego / Cultural Heritage in the Light of Selected International Law RegulationsKowalska, Samanta
2018Ekoterroryzm - rozważania w kontekście bezpieczeństwa i zasady zrównoważonego rozwoju. Wybrane regulacje prawa międzynarodowegoKowalska, Samanta
2018Freedom of Speech in the Face of Terrorism – Selected International Law RegulationsKowalska, Samanta
2015Human Rights Protection and Terrorism - Reflections in the Context of Strasburg JurisprudenceKowalska, Samanta
2015Human Rights Protection and Terrorism – Reflections in the Context of Strasburg JurisprudenceKowalska, Samanta
2018Kuchnia smaków przyprawiona paragrafem. Ochrona dziedzictwa kulinarnego – wybrane aspekty prawnomiędzynarodoweKowalska, Samanta
2014Ochrona praw człowieka w świetle wybranych skarg indywidualnych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w StrasburguKowalska, Samanta
2017Ochrona zabytków techniki - wybrane regulacje prawa polskiego i międzynarodowego / Protection of Industrial Monuments - Selected Polish and International LawKowalska, Samanta
2012Podstawy prawne działalności notariuszy kaliskich w okresie międzywojennymKowalska, Samanta
2019Terroryzm a wolność słowa - rozważania prawnomiędzynarodowe / Terrorism and Freedom of Speech - Considerations in the Light of the International LawKowalska, Samanta
2017The Protection of the Ukrainian Cultural Heritagein UNESCO Programmes / Oхрана культурного наследия Украины в программах ЮНЕСКОKowalska, Samanta
2016Umowa międzynarodowa w sferze kultury - wybrane aspekty ustrojowo-prawneKowalska, Samanta
2014Wkład Polaków w kreację Listy "Pamięć Świata" UNESCO. Prawne aspekty ochrony ogólnoludzkiego dziedzictwa piśmienniczegoKowalska, Samanta
2012Zabytki i dzieła malarstwa w kalejdoskopie czasu oraz zmieniających się wartościKowalska, Samanta