Browsing by Author Staniszewska, Lucyna

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 40  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Adedokun Ogunfolu, Oludayo Fagbemi, I Have a Drone: The Implications of American Drone Policy for Africa and International Humanitarian Law (Mam drona: konsekwencje amerykańskiej polityki użycia dronów dla Afryki i międzynarodowego prawa humanitarnego), „African Journal of International and Comparative Law” 2015, vol. 23, iss. 1Staniszewska, Lucyna
2017Administracyjne kary pieniężneStaniszewska, Lucyna
2015Adrienne de Moor-van Vugt, Administrative sanctions in EU law (Sankcje administracyjne w prawie Unii Europejskiej), „Review of European Administrative Law” 2012, vol. 5, iss. 1Staniszewska, Lucyna
2015Faneva Tsiadino Rakotondrahaso, L’application du principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines aux sanctions administratives (Zastosowanie konstytucyjnej zasady legalności do przestępstw i kar administracyjnych), „Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger” 2014, N° 2Staniszewska, Lucyna
2016Futsum Abbay, An Evaluation of Disability Human Rights Under the African Re-gional Human Rights System (Ocena przestrzegania praw człowieka względem osób niepełnosprawnych w ramach afrykańskiego systemu ochrony praw człowieka), „African Journal of International and Comparative Law” 2015, vol. 23, iss. 3Staniszewska, Lucyna
2017Gaëtan Cliquennois, Elisabeth Lambert Abdelgawad, The Development of the European System of Human and Fundamental Rights in the Current Economic and Political Context (Rozwój europejskiego systemu praw człowieka i praw podstawowych w kontekście gospodarczym i politycznym), „European Law Journal” 2016, vol. 22, no. 1, s. 2–8, DOI: 10.1111/eulj.12170.Staniszewska, Lucyna
2014Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2014 r., sygn. SK 6/20121 – problematyka wysokości kary pieniężnej za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwoleniaStaniszewska, Lucyna
2018Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. SK 48/151, dotyczącego podatków i opłat lokalnych – zasad ustalania podatku od nieruchomościStaniszewska, Lucyna
2015Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2015 roku, sygn. P 32/12 – problematyka zbiegu odpowiedzialności za delikt administracyjny zagrożony karą pieniężną z odpowiedzialnością za przestępstwo lub wykroczenie skarboweStaniszewska, Lucyna
2014Gregory D. Jones, Electronic Rulemaking in the New Age of Openness: Proposing a Voluntary Two-Tier Registration System for Regulations.gov (Stanowienie prawa drogą elektroniczną w nowej erze otwartości: Propozycja dobrowolnego dwustopniowego systemu rejestracji Regulations.gov), „Administrative Law Review” 2010, vol. 62, no. 4, s. 1261–1282.Staniszewska, Lucyna
2017Joan M. Bondareff, Maggie Carey, Carleen Lyden-Kluss, Plastics in the Ocean: The Environmental Plague of Our Time (Tworzywa sztuczne w oceanie: zagrożenie środowiska w naszych czasach), „Roger Williams University Law Review” 2017, vol. 22, iss. 2, s. 360–383, ISSN 1090-3968.Staniszewska, Lucyna
2017Jody Freeman, The Uncomfortable Convergence of Energy and Environmental Law (Niewygodna konwergencja prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska), ,,Harvard Environmental Law Review” 2017, vol. 41, no. 2, s. 339–420, ISSN 0147-8257.Staniszewska, Lucyna
2015Joseph W. Mead, Nicholas A. Fromherz, Choosing a Court to Review the Executive (Sądy właściwe do oceny działań organów egzekutywy), „Administrative Law Review” 2013, vol. 66, iss. 3Staniszewska, Lucyna
2017Kateřina Frumarová, Nullity and Other Defects of Administrative Decisions in the Czech Republic (Nieważność i inne wady decyzji administracyjnych w Republice Czeskiej), „Baltic Journal of European Studies” 2015, vol. 5, iss. 2, s. 70–89, DOI: 10.1515/bjes-2015-0014.Staniszewska, Lucyna
2018Luca De Lucia, Locus Standi and Distrust of the Public Administration. A Comparison of Three Models (Zdolność skargowa i brak zaufania do administracji publicznej. Porównanie trzech modeli), „Review of European Administrative Law” 2017, vol. 10, no. 2Staniszewska, Lucyna
2017Maciej Bernatt, Administrative Sanctions: Between Effi ciency and Procedural Fairness (Sankcje administracyjne: między efektywnością i proceduralną sprawiedliwością), „Review of European Administrative Law” 2016, vol. 9, iss. 1, s. 5–32, DOI: 10.7590/187479816X14628633832166.Staniszewska, Lucyna
2018Milczenie organów administracji jako instytucja materialnego i procesowego prawa administracyjnegoStaniszewska, Lucyna
2016Models of liability for the administrative tort sanctioned with fi nancial penalties on the example of selected European countriesStaniszewska, Lucyna
2018Nicholas R. Parrillo, The Endgame of Administrative Law: Governmental Disobedience and the Judicial Contempt Power (Koniec prawa administracyjnego: rządowe nieposłuszeństwo i sądowa moc dezaprobaty ku takim działaniom), „Harvard Law Review” 2018, vol. 131, no. 3, s. 687–789, ISSN 0017-811X.Staniszewska, Lucyna
2013Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkodę wyrządzoną decyzją administracyjną oraz prawomocnym orzeczeniem sądu administracyjnegoStaniszewska, Lucyna