Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11449
Title: Wychowanie do niedojrzałości albo od biopolityki do psychowładzy
Authors: Żychliński, Arkadiusz
Keywords: psychowładza
ekonomia uwagi
Bernard Stiegler
biopolityka
psychotechnologie
Issue Date: 2011
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2011, nr 3, s. 151-160.
Abstract: Jedną z charakterystycznych „chorób ponowoczesności” jest infantia, czyli niedojrzałość. Diagnozę tę łatwiej pojąć, jeśli uwzględnimy znamienną zmianę: o ile w ujęciu Michela Foucaulta klasyczna biopolityka sprowadza się do biowładzy, sprawowanej nad społecznościami w celu zinstrumentalizowania ich jako „maszyn produkcyjnych”, o tyle w ujęciu Bernarda Stieglera biopolitykę zastąpiła w dzisiejszych czasach w społeczeństwach Zachodu psychowładza, instrumentalizująca społeczności jako „maszyny konsumpcyjne”. Niniejszy artykuł rekonstruuje formy realizacji i konsekwencje owej ponowoczesnej psychowładzy, oraz szuka odpowiedzi na pytanie, jak można jej przeciwdziałać.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11449
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2011, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.zychlinski.pdf166.03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.