Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1848
Title: Tyflointernet - niewidomi w globalnej wiosce
Other Titles: The Typhlointernet – the blind people in the global village
Authors: Walter, Natalia
Keywords: tyflointernet
typhlointernet
komputer
computer
e-learning
Neodidagmata
czas wolny
leisure
Niewidomi
blinds
globalna wioska
Global village
Brajl
Braille
telepraca
telework
Internet dla niewidomych
Internet for the blind people
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Neodidagmata nr 31/32, 2010/2011, ss. 127-136
Abstract: Człowiek niewidomy mimo ogromnego potencjału intelektualnego ograniczony jest przez brak wzroku w wielu obszarach funkcjonowania społecznego. Trudność sprawia mu, między innymi, komunikowanie z innymi ludźmi. Nowe technologie sprawiły, że świat stał się mniejszy, a nawiązanie kontaktu z dowolną osobą znajdującą się w ogromnej nawet odległości jest rzeczą oczywistą. Pozwoliły one na samodzielne komunikowanie się niewidomych między sobą oraz z osobami widzącymi niezależnie od miejsca i czasu oraz formy przekazu. Możliwa stała się wymiana poglądów, a także informacji – książek elektronicznych, książek dźwiękowych, artykułów, muzyki etc. Niewidomy stał się równorzędnym osobom widzącym użytkownikiem Internetu. Uzyskał dostęp do danych, do których bez pomocy innych wcześniej nie udałoby mu się dotrzeć. Takie technologie, jak udźwiękowiony oraz ubrajlowiony komputer i telefon komórkowy otworzyły przed osobami niewidomymi świat, pozwoliły im na przekroczenie granic.
A blind man, despite his/her intellectual potential, is limited by his/her seeing deficiencies in many areas of social functioning. Communicating to other people is an example of such difficulties. However, new technologies made the world smaller, and contacting another person, even at long distance, is straightforward and immediate. They facilitated communication between both blind and seeing people, regardless of the place, time and method of contact. It is now possible to exchange opinions and information, e.g. e-books, spoken books, papers, music etc.). A blind man has become a peer to the seeing Internet users, gained the access to data that otherwise would be unavailable to him/her without external assistance. Modern devices, like spoken or Braille-enabled computer or mobile phone opened the world to the blind, effectively breaking the borders.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1848
ISBN: 978-83-232-2332-0
ISSN: 0077-653X
Appears in Collections:Neodidagmata, nr 31/32, 2010/2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
neo3132-127-136.pdf543.4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.