Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2811
Title: Założenia filozoficznych języków apriorycznych
Authors: Kulczycki, Emanuel
Keywords: Uniwersalny język
Język
Wieża Babel
Język aprioryczny
Eco
Język sztuczny
Solresol
Komunikacja
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Citation: Kulczycki, E. (2011). Założenia filozoficznych języków apriorycznych. W: M. Cieszkowski, J. Szczepaniak (red.), My w wieży Babel. Między przekleństwem a błogosławieństwem, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 39-50.
Abstract: Zagadnienie konstruowania sztucznych języków doczekało się w literaturze przedmiotu wielu opracowań na gruncie językoznawczym, filologicznym, historycznym czy kulturoznawczym (Eco 2002, Jermołowicz 2003, Jurkowski 1986, Olender 1997, Susskin 1990). W niniejszym tekście zostanie zaprezentowany punkt widzenia filozofii (z naciskiem na jej wymiar komunikacyjno-hermeneutyczny), która może dostarczyć przywoływanemu tematowi wielu ważkich rozstrzygnięć oraz pozwala zrozumieć niedostrzegane zależności i relacje. Dlatego też nie będziemy przedstawiać szczegółowych opisów poszczególnych języków apriorycznych , z którymi to charakterystykami Czytelnik może zapoznać się w literaturze przedmiotu (Eco 2002, Jermołowicz 2003, Jurkowski 1986, Święczkowska 1998, Yench 2003). Celem naszym jest natomiast próba usystematyzowania wiedzy na temat języków apriorycznych oraz wskazanie na założenia filozoficzne, które pozwoliły konstruktorom takich języków wierzyć w powodzenie ich przedsięwzięć.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2811
ISBN: 978-83-7096-824-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Emanuel Kulczycki_Zalozenia filozoficznych jezykow apriorycznych.pdf4.65 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.