Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6180
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFranz, Maciej. Promotor-
dc.contributor.authorPastorek, Anna-
dc.date.accessioned2013-05-09T09:00:06Z-
dc.date.available2013-05-09T09:00:06Z-
dc.date.issued2013-05-09-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/6180-
dc.descriptionWydział Historyczny: Instytut Historiipl_PL
dc.description.abstractW rozdziale pierwszym, stanowiącym wprowadzenie do tematyki pracy, omówione zostały organizacja i znaczenie floty wojennej Republiki Zjednoczonych Prowincji w latach 1568-1639, czyli okresie poprzedzającym apogeum jej potęgi. Uwzględniono okoliczności powstania floty wojennej oraz jej organizację i główne zadania. Rozdział drugi poświęcony został organizacji floty wojennej oraz przyczynom i konsekwencjom wojny z Hiszpanią w 1639 roku, a więc w momencie zwycięstwa pod Downs nad drugą Armadą, które przyczyniło się do ostatecznego załamania potęgi Hiszpanii i zastąpienia jej panowaniem Republiki Zjednoczonych Prowincji na morzach. Rozdział trzeci dotyczy I wojny angielsko-holenderskiej (1652-54), która postawiła w wątpliwość zdolność Republiki Zjednoczonych Prowincji do utrzymania swojej supremacji na morzach. Omówione zostały walki o konwoje, najważniejsze bitwy oraz konsekwencje tejże wojny dla dalszego rozwoju floty Republiki Zjednoczonych Prowincji. W rozdziale czwartym przedstawiono reformę floty wojennej Republiki Zjednoczonych Prowincji i jej skutki. Omówione zostało funkcjonowanie admiralicji, stopnie w marynarce, rekrutacja i życie marynarzy, okręty wojenne oraz strategia i taktyka. W niniejszym rozdziale przedstawione zostały także działania zbrojne z II wojny angielsko-holenderskiej (1665-67), z wyprawą admirała De Ruytera do Chatham, będącej ich kulminacyjnym punktem.pl_PL
dc.description.abstractThe first chapter, which introduces the topic of the paper, discusses organisation and the importance of the Dutch Republic navy in the years 1568-1639 in the period just before the zenith of its power. The circumstances of creating the navy, its organisation and main tasks were all taken into account. The second chapter deals with organisation of the navy (functioning of admiralty, navy’s rank structure, conscription and life of the sailors, warships) as well as reasons and consequences of the war with Spain in 1639. The third chapter relates to the first Anglo-Dutch war, which questioned the Dutch Republic’s ability to maintain its supremacy at sea. It discusses convoy fights (battle of Plymouth, battle of Portland), main battles (battle of the Kentish Knock, battle of the Gabbard, also known as the battle of the North Foreland, the battle of Ter Heijde) and consequences of the war for further development of the Dutch navy. The fourth chapter presents the reforms of the navy and its consequences. It discusses the functioning of admiralty, navy’s rank structure, conscription and life of the sailors, warships as well as strategy and tactics. This chapter also presents military operations of the second Anglo-Dutch (1665-1667) war including Admiral De Ruyter’s raid on the Medway (sometimes called the raid on Chatham) as the culminating point.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectRepublika Zjednoczonych Prowincjipl_PL
dc.subjectDutch Republicpl_PL
dc.subjectWojny morskiepl_PL
dc.subjectNaval warspl_PL
dc.subjectFlota wojennapl_PL
dc.subjectNavypl_PL
dc.subjectHolandiapl_PL
dc.subjectHollandpl_PL
dc.subjectHandelpl_PL
dc.subjectTradepl_PL
dc.subjectXVII wiekpl_PL
dc.subject17th centurypl_PL
dc.titleOrganizacja i znaczenie floty wojennej Republiki Zjednoczonych Prowincji w latach 1639-1667pl_PL
dc.title.alternativeOrganisation and importance of the Dutch Republic navy in the years 1639-1667pl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pastorek_Organizacja_i_znaczenie_floty_wojennej.pdf
  Restricted Access
9.62 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.