Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/7111
Title: PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Authors: Mikołajewicz, Jarosław
Issue Date: 2002
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 64, 2002, z. 4, s. 239-242.
Abstract: Artur Kozak, Granice prawniczej władzy dyskrecjonalnej, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2002, ss. 192.
URI: http://hdl.handle.net/10593/7111
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2002, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_Przegl_d pi_miennictwa_Jaroslaw_Mikolajewicz_239-242.pdf208.83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.