Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10335
Title: Appendix: Polskie szkolnictwo wyższe a transformacje uniwersytetów w Europie
Authors: Kwiek, Marek
Keywords: szkolnictwo wyższe
reformy szkolnictwa wyższego
przyszłość szkolnictwa wyższego
polskie uniwersytety
uniwersytety europejskie
badania szkolnictwa wyższego
polityka edukacyjna
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: W: Marek Kwiek, Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010, ss. 377-390.
Abstract: Polskie szkolnictwo wyższe, o ile powiodą się planowane reformy, w 2020 roku będzie w pełni zintegrowane ze szkolnictwem europejskim. Dlatego jego cele i zadania w Polsce nie mogą ignorować tych celów i zadań europejskich systemów edukacyjnych, które wyłaniały się stopniowo w ostatniej dekadzie i które w skali całej Europy stają się coraz bardziej zbieżne. Najważniejsze systemy europejskie już mówią wspólnym głosem, a najbardziej słyszalny dzisiaj w Europie głos Komisji Europejskiej jest de facto głosem właśnie tych najważniejszych systemów. Idee zmian nie rodzą się w izolacji, ale wynikają z doświadczeń transformacji uczelni w najważniejszych gospodarkach Europy z ostatniej dekady (a w przypadku Wielkiej Brytanii – z ostatnich dwóch dekad). Nigdy przedtem w historii powojennej integracji europejskiej polityka edukacyjna państw Unii Europejskiej nie stawiała sobie tak zbliżonych celów, państwa te nie posługiwały się w swoich dokumentach tak bliskimi – i zarazem tak nowymi w porównaniu z poprzednimi dekadami – kategoriami (jak choćby zatrudnialność absolwentów, rozliczalność uczelni, mobilność kadry akademickiej czy samodzielność finansowa uczelni). Nigdy przedtem nie toczyła się również tak szeroka dyskusja z udziałem wszystkich państw UE na temat przyszłości szkolnictwa wyższego (a zwłaszcza uniwersytetów badawczych, research-intensive universities) na forum międzyrządowym i unijnym.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10335
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kwiek_Appendix_2010.pdf146.94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons