AMUR - Adam Mickiewicz
University
Repository

Jest to repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Celem repozytorium jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników uczelni.
oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na UAM.

Czytaj więcej
image01

AMUR
na Twitterze

Obserwuj AMURA na Twitterze

Kliknij
image01

ZAREJESTRUJ
się już dzisiaj!

Dołącz do AMURA już dzisiaj - skorzystaj z opcji
Nowy Użytkownik w zakładce:
Moje konto w AMUR / Mój AMUR

Rejestruj
image01


AMUR - Adam Mickiewicz University Repository

jest repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem repozytorium jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na UAM.

tweeter AMUR_UAM

Communities in AMUR

Choose a community to browse its collections.