Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR) >

English   polski  

AMUR - Adam Mickiewicz University Repository

jest repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem repozytorium jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na UAM.

Jeśli jesteś pracownikiem naukowym lub doktorantem UAM i chcesz współtworzyć nasze uczelniane repozytorium ZAREJESTRUJ się już dzisiaj! Skorzystaj z opcji Nowy użytkownik w panelu Moje konto w AMUR.

Platforma Otwartej Nauki ICM UW uruchomiła Repozytorium Otwartych Danych Badawczych – RepOD . RepOD służy do otwartego udostępniania wszystkich typów danych naukowych, czyli takich, które zostały wytworzone, zebrane lub opisane na potrzeby działalności badawczej. Mogą to być dane wykorzystane już w publikacji naukowej, dane surowe albo przetworzone – decyzja należy do samych badaczy.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjął Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce.

Według najnowszego, światowego rankingu - "The Ranking Web of World Repositories" repozytorium AMUR zajmuje 1 miejsce wśród polskich repozytoriów.


Search

 

Communities in AMUR

Choose a community to browse its collections.

Biblioteki/Libraries [114]
Czasopisma naukowe/Journals [9341]
Doktoraty/PhD Theses [1238]
Instytut Kultury Europejskiej [31]
Miscellanea Universitatis [1]
Wydawnictwo Naukowe UAM [32]
Wydział Anglistyki (WA)/ Faculty of English [272]
Wydział Biologii (WB)/Faculty of Biology [181]
Wydział Chemii (WCh)/Faculty of Chemistry [121]
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej (WFPiK)/Faculty of Polish and Classical Philology [199]
Wydział Fizyki (WF)/Faculty of Physics [94]
Wydział Historyczny (WH)/Faculty of History [410]
Wydział Matematyki i Informatyki (WMiI)/Faculty of Mathematics and Computer Science [65]
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych (WNGiG)/Faculty of Geographical and Geological Science [131]
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (WNPiDz)/Faculty of Political Science and Journalism [164]
Wydział Nauk Społecznych (WNS)/Faculty of Social Sciences [809]
Wydział Neofilologii (WN)/Faculty of Modern Languages and Literatures [340]
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu (WPA)/Faculty of Pedagogy and Fine Arts in Kalisz [32]
Wydział Prawa i Administracji (WPiA)/Faculty of Law and Administration [131]
Wydział Studiów Edukacyjnych (WSE)/Faculty of Educational Studies [249]
Wydział Teologiczny (WT)/Faculty of Theology [31]

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback