Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10846
Title: Wody geotermalne północnej Wielkopolski i możliwości ich zagospodarowania w rejonie Czarnkowa
Authors: Wolny, Filip
Issue Date: 2008
Publisher: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Citation: Badania Fizjograficzne, Seria A, Tom 59, 2008, s. 179-189
Series/Report no.: Seria A - Geografia Fizyczna, Tom 59;
Abstract: W pracy dokonano charakterystyki geotermalnej rejonu Czarnkowa. Miasto z otoczeniem posiada jedne z najkorzystniejszych warunków dla pozyskiwania energii geotermalnej w naszym kraju. Potencjalnymi piêtrami użytkowymi dla wód geotermalnych w tym rejonie są utwory kredy dolnej i jury dolnej. Do dziedzin, w których możliwe byłoby wykorzystanie wód termalnych, należy zaliczyć ciepłownictwo, balneologię z rekreacj¹, rolnictwo oraz produkcję przemysłową. Użytkowanie energii cieplnej tych wód pozwoliłoby znacząco obniżyć emisję zanieczyszczeń do środowiska przyrodniczego.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10846
ISBN: 918-83-706357-0-1
ISSN: 0067-2807
Appears in Collections:Badania Fizjograficzne, Seria A, Tom 59, 2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wolny.pdf367 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.