Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/114
Title: Uwarunkowania braku partnera życiowego w okresie wczesnej dorosłości
Authors: Palus, Katarzyna
Advisor: Harwas – Napierała, Barbara. Promotor
Keywords: partner życiowy
life-time partner
wczesna dorosłość
young adulthood
życie w pojedynkę
singlehood
psychologiczne uwarunkowania braku partnera życiowego
psychological conditions of the lack of a lifetime partner
uwarunkowania braku partnera życiowego w percepcji młodych dorosłych
conditions of the lack of a lifetime partner in young adults’ perception
Issue Date: 3-Feb-2010
Abstract: Celem przeprowadzonych badań było poszukiwanie konstelacji czynników, które odróżniają osoby posiadające i nie posiadające partnera życiowego. Analiza dyskryminacyjna ujawniła, że cztery czynniki są znacząco powiązane z brakiem partnera. Są to: (1) wysoki lęk przed odrzuceniem, (2) niski poziom kompetencji relacyjnych w obszarze zachowań bliskości psychicznej i fizycznej, (3) nieposiadanie partnera w okresie adolescencji, (4) relacje z jednopłciową grupą rówieśniczą w okresie adolescencji. Badania przeprowadzono w dwóch etapach: pierwszy przeprowadzono dwóch zastosowaniem kwestionariuszy z udziałem 430 osób w wieku 20-35 lat. Badania z zastosowaniem wywiadów pokazują, że ludzie poszukują przyczyn braku partnera wśród czynników zewnętrznych i wewnętrznych, ale najczęściej przyznają, że trudno im wskazać jedną tylko przyczynę, gdyż najczęściej życie w pojedynkę jest rezultatem splotu różnych uwarunkowań.
The research field of this paper are the conditions of the lack of a lifetime partner in young adulthood. The main objective of my study was to search for constellations of individual characteristics that discriminate people who are single from those who are not. The study is based on data from 430 young adults (students and people who have graduated and work). My research project consists of two phases: the first one was the research using three questionnaires and Kwestionariusz Danych Osobowych. This research was conducted with 430 participants having and not having partners. The second phase of my research was so called semi-structured interviews with 40 young adults (22 women and 14 men) living alone who agreed to take part in the interviews. The aim of the study in the first phase was to compare four variables across two groups of young adults: those who are involved in a serious romantic relationship (n= 243) and those who are not (n=187), namely: (1) adult attachment dimensions and styles, (2) identity status established in ideological and interpersonal domains, (3) relational competence in intimate relations and (4) the extent of relationships with the opposite sex during adolescence. In turn, the goal of the second study was to see the conditions of the lack of a lifetime partner in young adults’ perception. Participants’ responses were grouped into six categories of reasons for being single. As research show people look for the reasons of being never-married according to external and internal factors, but mostly they admit that it is hard to indicate one reason for their singlehood which is often the result of tangled circumstances.
Description: Wydział Nauk Społecznych: Instytut Psychologii: Zakład Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną
URI: http://hdl.handle.net/10593/114
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPalus_Praca_ doktorska.pdf
  Restricted Access
praca doktorska7.54 MBAdobe PDFView/Open
Palus Katarzyna, Suplement do rozprawy doktorskiej.pdf
  Restricted Access
suplement do pracy doktorskiej2.82 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.