Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11628
Title: Wokół reformy. Szkolnictwo wyższe w polskim dyskursie prasowym
Other Titles: Around the Reform. Higher Education in Polish Press Discourse
Authors: Zimniak-Hałajko, Marta
Keywords: szkolnictwo wyższe
reforma
dyskurs
prasa
neoliberalizm
ideologia
Issue Date: 2013
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2013, nr 1(7), s. 107-142
Abstract: W artykule niniejszym przedstawiam obraz szkolnictwa wyższego prezentowany w polskiej prasie wysokonakładowej w latach 2008-1012. Na podstawie analizy tekstów publikowanych w wybranych dziennikach („Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna”) i tygodnikach („Polityka”) dokonuję rekonstrukcji głównych składowych dyskursu, który określić można mianem hegemonicznego. Stawiam tezę, że debata o szkolnictwie wyższym w polskiej prasie miała charakter ideologiczny i stanowiła wsparcie dla systemu wprowadzanych w świecie nauki neoliberalnych reform.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11628
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2013, nr 1(7)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09.ZimniakHalajko.pdf314.36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.