Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11630
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSzwabowski, Oskar-
dc.date.accessioned2014-09-25T07:39:45Z-
dc.date.available2014-09-25T07:39:45Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationPraktyka Teoretyczna 2013, nr 1(7), s. 143-165pl_PL
dc.identifier.issn2081-8130-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/11630-
dc.description.abstractW niniejszym artykule zajmę się krytyką struktury teoretycznej, w ramach której w obszarze pedagogiki wytwarzane są krytyki reform szkolnictwa wyższego. Udowadniam, że krytyka neoliberalizmu w edukacji z jednej strony nie rozpoznaje dynamiki zmian i „konieczności” transformacji, z drugiej zaś zarówno krytyka, jak i obrona neoliberalnych reform nie przekracza kapitalistycznego rozdzielenia oraz właściwej danemu porządkowi instytucjonalizacji. Pod względem praktycznym powoduje to, że opór przybiera formę reakcyjną, czy to jako obrona przywilejów „klasy próżniaczej”, czy jako próba powrotu do okresu „kompromisu” między klasami, a tym samym nie jest w stanie wypracować radykalnej praktyki i realnie równościowej i demokratycznej edukacji, jak również przezwyciężyć „ideologiczny aparat państwowy”.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherMiędzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAMpl_PL
dc.subjectszkolnictwo wyższepl_PL
dc.subjectuniwersytetpl_PL
dc.subjectpedagogika krytycznapl_PL
dc.subjectneoliberalizmpl_PL
dc.titleKrytyka „oficjalnej krytyki” neoliberalnych reform w szkolnictwie wyższympl_PL
dc.title.alternativeCritique of the „Official Critique” of Neoliberal Reforms in Higher Educationpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.description.number1(7)pl_PL
dc.description.journaltitlePraktyka Teoretycznapl_PL
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2013, nr 1(7)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.Szwabowski.pdf226.47 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.