Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11687
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKozłowski, Michał-
dc.date.accessioned2014-09-25T12:47:58Z-
dc.date.available2014-09-25T12:47:58Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationPraktyka Teoretyczna 2011, nr 4, s.177-184pl_PL
dc.identifier.issn2081-8130-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/11687-
dc.description.abstractIstotnym elementem stanowiącym osnowę Foucaultowskiej nauki społecznej jest teza o lokalności władzy, o pluralizmie władzy, o jej materialnym i cielesnym charakterze. Chodzi tu w gruncie rzeczy o stosunek do kapitalizmu, a pośrednio do Marksa. Foucault zakłada, że władza nie ma centrum i nie jest kierowana z żadnego sztabu. Ma to istotne konsekwencje zarówno poznawcze jak i polityczne. Foucault pozostaje nieufny wobec myślenia systemowego, jeśli system rozumiany jest po Heglowsku, czyli jako zarówno punkt wyjścia, jak i punk dojścia badania. Jego spór z marksizmem rozgrywał się na wielu poziomach. ale jeden z najważniejszych dotyczył tej właśnie kwestii: system władzy nie ma swojego centrum, które według marksizmu tkwi w ekonomii politycznej oraz nie ma charakteru dualistycznego, czyli bazy i nadbudowy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherMiędzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAMpl_PL
dc.subjectwładzapl_PL
dc.subjectprzeciw-władzapl_PL
dc.subjectopórpl_PL
dc.subjectFoucaultpl_PL
dc.subjectMarkspl_PL
dc.subjectmarksizmpl_PL
dc.titleFoucault czyta Marksa. Marks czyta Foucaultapl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2011, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.Kozłowski.pdf29.25 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.