Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11785
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMateja-Jaworska, Bogumiła-
dc.contributor.authorZawodna, Marta-
dc.date.accessioned2014-10-06T09:22:08Z-
dc.date.available2014-10-06T09:22:08Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 3, s. 251-266pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/11785-
dc.description.abstractArtykuł jest próbą socjologicznej analizy projektu artystycznego „Remiks Śródki” autorstwa Marty Żakowskiej, który został zrealizowany podczas Festiwalu Malta w 2011 r. (jedno z cyklu wydarzeń Nowe Sytuacje, ktorych kuratorką była Joanna Erbel). W ramach podjętych wówczas działań artystka oraz mieszkańcy poznańskiej dzielnicy Śródka zaprojektowali, wykonali i umieścili w przestrzeni miejskiej elementy tzw. małej architektury, powstałej w efekcie recyklingu domowych mebli. Koncepcja uczestnictwa w kulturze zaproponowana przez Marka Krajewskiego i kontekst rewitalizacji poznańskiej dzielnicy były podstawą analizy mechanizmów tworzenia i przeobrażeń relacji między ludźmi oraz przedmiotami w ramach realizowanego projektu. Choć artystyczna interwencja wpisywała się w oczekiwania mieszkańców Śródki odnośnie do przestrzeni publicznej i przyciągnęła ich uwagę, ujawniła również istniejące pośród nich podziały społeczne.pl_PL
dc.description.abstract***This paper contains a sociological analysis of an artistic project ‘Śródka Remix’ created by Marta Żakowska and realised during Poznan Malta Festival in 2011 (as a part of the New Situations project). During this project the artist and inhabitants of the Poznan district ofS´ ro´dka designed, prepared and placed in public space objects of so-called small architecture, created out of recycled furniture. Using Marek Krajewski’s concept of participation in culture and taking into account the context of the revitalisation of Śródka, the paper focuses on the mechanisms through which social bonds and relations with objects were created and transformed during the project. On the one hand this artistic intervention met the expectations of inhabitants regarding public space and many people participated in the project. On the other hand, the project revealed the existing social conflicts.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.subjectuczestnictwo w kulturzepl_PL
dc.subjectrewitalizacjapl_PL
dc.subjectprzestrzeń publicznapl_PL
dc.subjectsocjologia przedmiotówpl_PL
dc.subjectparticipation in culturepl_PL
dc.subjectrevitalisationpl_PL
dc.subjectpublic spacepl_PL
dc.subjectobject sociologypl_PL
dc.titlePrzestrzeń więzi. Badania projektu „Remiks Śródki”pl_PL
dc.title.alternativeBuilding bonds in public space. Analysis of a project ‘Śródka Remix’pl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2013, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19. BOGUMIŁA MATEJA-JAWORSKA, MARTA ZAWODNA RPEiS_3_2013.pdf398.66 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.