Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12069
Title: Recepcja przemian instytucji szkoły wyższej - szkic o dwóch formacjach w dyskursie naukowym (CPP RPS 82/2014)
Authors: Dziedziczak-Foltyn, Agnieszka
Issue Date: 2014
Publisher: Center for Public Policy Research Papers Series
Citation: CPP RPS Vol. 82 (2014), Poznań, 2014, pp. 1-28.
Abstract: Przesłanką dla rozważań nad toczącą się w Polsce dyskusją na temat instytucjonalnych przemian szkoły wyższej jest wielodyscyplinarność studiów poświęconych uczelniom i systemowi szkolnictwa wyższego. W ostatnich latach debata naukowa dotycząca przemian uniwersytetów szczególnie się nasiliła, a to za sprawą wdrażanej obecnie w Polsce reformy szkolnictwa wyższego. Proponowane w tekście spojrzenie socjologa na toczące się w rodzimym kręgu dyskusje pozwala na pewne porządkujące i niejako metadyskursywne ujęcie zagadnienia recepcji owych przemian. Analiza tekstów naukowych reprezentujących różne dyscypliny i subdyscypliny prowadzi do wniosku, iż mamy do czynienia z wyraźnie wyodrębnionymi formacjami czy też obozami dyskursywnymi (pierwszą pragmatyczno-rynkową, zakorzenioną w naukach ekonomicznych i politycznych, drugą idealistyczno-kulturową, zakorzenioną w naukach humanistycznych). Formacje te działają niezależnie od siebie, często atakując nawzajem argumentację formacji opozycyjnej. Celem artykułu jest zatem zidentyfikowanie stanowisk obu formacji oraz skonfrontowanie ze sobą kluczowych twierdzeń każdej z nich. Podjęta zostanie także próba określenia szans na wypracowanie konsensusu pomiędzy tymi na pozór całkiem znoszącymi się dyskursami.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12069
Appears in Collections:2014, Vol. 82. Recepcja przemian instytucji szkoły wyższej - szkic o dwóch formacjach w dyskursie naukowym

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CPP_RPS_vol.82_Dziedziczak-Foltyn.pdf365.17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.