Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1214
Title: GLOBALNY KRYZYS FINANSOWY – ISTOTA, PRZYCZYNY, KONSEKWENCJE
Other Titles: GLOBAL FINANCIAL CRISIS – THE ESSENCE, REASONS AND CONSEQUENCES
Authors: Nieborak, Tomasz
Keywords: Kryzys finansowy
Finanacial crisis
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 4, s. 95-106
Abstract: Wydarzenia ostatnich lat – określane mianem największego kryzysu rynków finansowych od lat 30. XX wieku − wywołały dyskusję na temat możliwych przyczyn tego zjawiska, jak i sposobów walki z nim. Prowadzona debata jest niezwykle dynamiczna i wielowątkowa. Pojawiają się w niej głosy przedstawicieli wielu gałęzi nauki: socjologii, psychologii, a także prawa i ekonomii. Należy w tym miejscu podkreślić, że owa różnorodność źródeł prezentowanych poglądów jest niezwykle ważna i stanowi potwierdzenie tezy o zmieniającym się kształcie współczesnych rynków finansowych, dla których zrozumienia nie wystarczy już tylko wiedza ekonomiczna czy prawnicza. Analiza omawianych wydarzeń skłania do zastanowienia się nad przyczynami obecnej sytuacji, a także możliwymi jej rozwiązaniami.
*The events of the recent months are being referred to as the greatest financial market crisis since the 1930s. The crisis stirred many hot discussions in which the possible causes of the crisis and ways in which a similar event could be prevented in the future were analysed. The debate that is still going on touches upon many aspects of the problem. Opinions are voiced by representatives of different branches of science, including sociology, psychology, law and economics. This fact is particularly noteworthy because the variety of the sources of the presented views confirm the thesis that contemporary financial markets are changing and the economic or legal knowledge only does not suffice to understand them. The occurrences of the last months require further analysis of the current situation and working on the ways of how to solve it.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1214
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10. TOMASZ NIEBORAK RPEiS 4-2010.pdf72.09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.