Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12197
Title: Dziennikarstwo śledcze w formule non profit: ryzykowny eksperyment czy naturalna alternatywa?
Other Titles: The non-profit formula of investigative journalism: a risky experiment or a natural alternative?
Authors: Adamczyk, Wojciech
Keywords: dziennikarstwo śledcze
crowdfunding
nonprofit
media
investigative journalism
non-profit
the media
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2014, nr 2, s. 93-110.
Abstract: Problematyka artykułu dotyczy nowych zjawisk na rynku mediów w dobie kryzysu w sektorze wydawnictw prasy drukowanej. Autor poszukuje odpowiedzi na pytania związane z szansami rozwoju nowych form finansowania działalności w zakresie dziennikarstwa śledczego w USA, w szczególności crowdfundingu i szeroko pojętej aktywności nonprofit. Omówione zostały podstawowe formy finansowania tego typu nowych podmiotów na ryku mediów oraz scharakteryzowano przykładowe, najbardziej reprezentatywne organizacje śledcze działające online w oparciu o omówione sposoby pozyskiwania funduszy: ProPublica, The Center for Investigative Reporting, The Huffington Post Investigative Fund, Spot.US, Voice of San Diego i The Texas Observer.
The paper deals with new phenomena that emerged on the media market during a crisis in the printed press sector. The author searches for an answer to the question of whether the new forms of financing investigative journalism in the USA have a chance of developing, in particular crowdfunding and broadly understood non-profit activity. He discusses the main forms of financing the new types of entities in the media market and characterizes the examples of the most representative investigative organizations that operate online thanks to gathering funds in the above manners: ProPublica, The Center for Investigative Reporting, The Huffington Post Investigative Fund, Spot.US, Voice of San Diego and The Texas Observer.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12197
DOI: 10.14746/pp.2014.19.2.6
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2014, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adamczyk.pdf110.62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.