Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1227
Title: SYSTEMATYKA STRATEGII POLITYKI PIENIĘŻNEJ
Other Titles: TAXONOMY OF THE MONETARY POLICY STRATEGY
Authors: Błaszczyk, Paweł
Keywords: Polityka pieniężna
Monetary policy
Strategia
Strategy
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 4, s. 131-150
Abstract: Podstawowym celem opracowania jest przegląd różnych sposobów definiowania i systematyki strategii polityki pieniężnej oraz własna propozycja w tym zakresie. Artykuł składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej przedstawione zostały podstawowe i wprowadzające informacje o pojęciu strategii polityki pieniężnej; drugiej − dokonano przeglądu literatury dotyczącej istoty i systematyki polityki pieniężnej. Poddano analizie cztery ujęcia: C. Cottarelliego i C. Gianniniego; F. S. Mishkina; M. Fry’a, D. Juliusa, L. Mahadevy, S. Rogera i G. Sterne’a oraz M. R. Stone’a i A. J. Bhundii. W celu ujednolicenia wyżej wskazywanych zagadnień, w trzeciej części zaproponowano systematykę strategii polityki pieniężnej. Pozwala ona w przejrzysty i kompleksowy sposób poznać jej istotę, wyodrębnić współczesne typy strategii polityki pieniężnej oraz zrozumieć zasadnicze różnice między nimi.
*The main aim of this paper was revision of different approaches to the defining and taxonomy of monetary policy strategies and presentation of the author’s proposal in this regard. The paper consists of three parts. The first one presents basic introductory information on the notion ‘monetary policy strategy’. The second part is a review of the literature on the essence and taxonomy of monetary policy strategy and an account of four approaches developed by (i) C. Cottarelli and C. Giannini; (ii) F. S. Mishkin; (iii) M. Fry, D. Julius, L. Mahadeva, S. Roger and G. Sterne; and (iv) M. R. Stone and A. J. Bhundia. The third part presents a taxonomy of monetary policy strategies developed by the author. The proposed taxonomy enables a clear and complex cognition of the essence of modern monetary policy strategies and a better understanding of the main elements that differentiate them.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1227
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13. PAWEŁ BŁASZCZYK RPEiS 4-2010.pdf191.35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.